Hjem

Boligpenger.no er et nettsted for deg som planlegger, eller vurderer kjøp og/eller salg av bolig.

Det er betydelige beløp og en potensiell risiko knyttet til kjøp og salg av bolig selv om prisene i Norge har vært stigende de siste årene.

 

Boligpenger.no belyser:

 

1) Hva er boligen din og de(n) du vurderer å kjøpe verdt?

2) Hvor mye kan (bør) du låne?

3) Bør du eie eller leie?

 

Det er viktig å understreke at fasiten får man først etter boligen er solgt/ eventuelt etter å ha testet den i markedet ved å legge den ut for salg. (Eier står du fritt til å akseptere/forkaste bud).

 

Den beste måten for selger å få en klar indikasjon før boligen legges ut til salg, er å få en, helst to eiendomsmeglere til å gi en verdivurdering.

 

Det finnes også en del kalkulatorer og statistikk man kan ta en titt på som kan være nyttig både for kjøper og selger.

 

Les mer om hvordan kontakte eiendomsmegler og finn linker til statistikk og boligverdi-kalkulatorer.

Flere faktorer spiller inn, på inntektssiden alle faste inntekter, som lønn, pensjon og andre trygdeytelser som f.eks barnetrygd.

 

På utgiftssiden, selvsagt rentenivå, avbetalingstid, antall familiemedlemmer, reisevaner, bilholdt etc.

 

Det finnes flere lånekalkulatorer som hjelper deg med slike beregninger.

 

Les mer om hvor du finner lånekalkulatorer og hvordan du finner beste lånetilbud og/eller skifter til en bank med bedre rente.

 

 

 

Også her er det en rekke faktorer som spiller inn.

 

Hvor langt perspektiv har du?

Hva er sannsynligheten for boligprisvekst for den typen bolig du kjøper?

Hva er netto rentekostnader + driftskostnader ved et kjøp sammenlignet med leiekostnaden?

Hvor mye kostnader er det knyttet til kjøp og salg av boligen?

 

Også her finnes det kalkulatorer som kan være til hjelp.

 

Les mer her om hvor du finner "eie eller leie" kalkulatorer.

 

Copyright © All Rights Reserved