Eie eller leie?

 

Eie eller leie?

Denne siden i boligpenger.no hjelper deg med å vurdere om du bør eie eller leie bolig.

 

Hva er tidsperspektivet ditt?

 

Antagelig det viktigste spørsmålet. Husk at kjøp + salg av en bolig fort har en kostnad på 4 -5 % av boligens verdi (kan være rimeligere med borettslag).

 

I praksis betyr det at man bør være rimelig sikker på å ha et perspektiv på år,hvor mange, litt avhengig av type bolig og hvor man ønsker å kjøpe.

Er det spesielle forhold som må tas i betrakning?

Bor du i et pressområde er det mindre sannsynlighet for fall i boligprisen.

 

Dessverre finnes det eksempler på mindre steder hvor man har hjørnestensbedrifter som innskrenker/legger ned, som tar bort etterspørselen, og prisene går ned.

 

Bankforbindelser med lokalkunnskap vil helt sikkert være behjelpelig med råd her.

 

Investeringsobjekt?

Hvis man er usikker på hvor lenge man vil bo, men uavhengig av det kunne tenke seg å beholde boligen, bør man regne på lønnsomheten som investeringsobjekt. Her er også 2 kalkulatorer, men noen av parametrene kan endre seg over tid og påvirke regnestykket:

 

abcnyheter.no

 

smartepenger.no

 

 

Eie eller leie kalkulatorer?

 

De faktorer som antas å spille en viktig rolle for denne vurderingen er innarbeidet i disse kalkulatorene.

 

Men husk at noen av parameterne som ligger til grunn i dag (boligpriser, renter, leiepriser) kan endre seg på en slik måte at nettoregnestykket over tid kan andre seg noe.

 

Eie eller leie kalkulatorer:

 

dinepenger.no

 

dn.no

 

Copyright © All Rights Reserved